โรงเรียนวัดนาพรมฯ ครูอลงกต สังวรณ์ บทเรียนสังคมฯ

หน้าหลักanigreen02_pulse_next_1.gif

แนะนำบทเรียนanigreen02_pulse_next_1.gif

ทดสอบก่อนเรียนanigreen02_pulse_next_1.gif

เข้าสู่บทเรียนanigreen02_pulse_next_1.gif

แบบฝึกหัดanigreen02_pulse_next_1.gif

ทดสอบหลังเรียนanigreen02_pulse_next_1.gif

ผู้จัดทำanigreen02_pulse_next_1.gif

 

 

 

บทเรียนออนไลน์

วิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

 

โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)


 

 

 


+++ผลิตโดย ครูอลงกต  สังวรณ์ โรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร)+++
 

 

บทเรียนออนไลน์
วิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร)อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ครู อลงกต  สังวรณ์