ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์

หน้าหลัก

แนะนำบทเรียน

ทดสอบก่อนเรียน

เข้าสู่บทเรียน

แบบฝึกหัด

ทดสอบหลังเรียน

ผู้จัดทำ

 

 

 

  บทเรียนออนไลน์

เรื่อง  การแบ่งเขตเวลาโลก  ชั้น ม.1

โรงเรียนวัดนาพรมฯ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

 ขอบคุณภาพและเนื้อหาจากเว็บไซด์ต่างๆ

web counter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  ผลิตโดย ครูสุระเชษฐ  ขำเพชร   โรงเรียนวัดนาพรมฯ อ.เมือง จ.เพชรบุรี สพป.พบ.เขต๑
E-mail :

 

บทเรียนออนไลน์

วิชาภูมิศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

โรงเรียนวัดนาพรมฯ  อำเภอเมือง เพชรบุรี สพป.พบ. เขต๑