ตัววิ่ง โรงเรียนวัดนาพรมฯ ครูนัยนา โพธิ์งาม บทเรียนคณิตศาสตร์

หน้าหลักanigreen02_pulse_next_1.gif

แนะนำบทเรียนanigreen02_pulse_next_1.gif

ทดสอบก่อนเรียนanigreen02_pulse_next_1.gif

เข้าสู่บทเรียนanigreen02_pulse_next_1.gif

แบบฝึกหัดanigreen02_pulse_next_1.gif

ทดสอบหลังเรียนanigreen02_pulse_next_1.gif

ผู้จัดทำanigreen02_pulse_next_1.gif

 

 

 

บทเรียนออนไลน์

วิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร)

 


 

 

 

ผลิตโดย ครูนัยนา  โพธิ์งาม โรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร)
E-mail:naiyana2525.@gmail.com

 

บทเรียนออนไลน์
วิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร) อำเภอ เมืองจังหวัดเพชรบุรี
ครู นัยนา   โพธิ์งาม