ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ E-learning โรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร) ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

หน้าหลักanigreen02_pulse_next_1.gif

แนะนำบทเรียนanigreen02_pulse_next_1.gif

ทดสอบก่อนเรียนanigreen02_pulse_next_1.gif

เข้าสู่บทเรียนanigreen02_pulse_next_1.gif

แบบฝึกหัดanigreen02_pulse_next_1.gif

ทดสอบหลังเรียนanigreen02_pulse_next_1.gif

ผู้จัดทำanigreen02_pulse_next_1.gif

 

 ค้นหา

   จำนวนผู้เข้าเรียน
 
web counter

 

 

บทเรียนออนไลน์
วิชา คอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

 

เรื่อง ความหมายและประโยชน์ของข้อมูล

 


 

 

 

ผลิตโดย ครูสุระเชษฐ  ขำเพชร โรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร)
E-mail:surachet_sk7@hotmail.com

 

บทเรียนออนไลน์
วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ครู สุระเชษฐ   ขำเพชร