โรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร)

หน้าหลัก aniblue02_tiltupdown_next_1.gif

แนะนำบทเรียน aniblue02_tiltupdown_next_1.gif

ทดสอบก่อนเรียน aniblue02_tiltupdown_next_1.gif

เข้าสู่บทเรียน aniblue02_tiltupdown_next_1.gif

แบบฝึกหัด aniblue02_tiltupdown_next_1.gif

ทดสอบหลังเรียน aniblue02_tiltupdown_next_1.gif

ผู้จัดทำ aniblue02_tiltupdown_next_1.gif

 

 

 

บทเรียนออนไลน์

วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆในร่างกาย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

b_cock01.gif         flower15.jpg

โรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร)


 

 

 

ผลิตโดย ครุูวรรณภา  เสรีรักษ์   โรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร)
หมู่ ๘ ตำบลนาพันสาม  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
E-mail:wannapa2508@gmail.com

 

บทเรียนออนไลน์
วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในร่างกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร) อำเภอ เมือง จังหวัดเพชรบุรี
ครู วรรณภา  เสรีรักษ์