สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งบรมราช์จักรีวงศ์

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

 

เข้าสู่เว็บไซต์